…cedila sta se slovenski med in mleko, rezal se je slovenski kruh

V petek, 20. novembra, je na vseh slovenskih šolah potekal slovenski tradicionalni zajtrk – tokrat v nekoliko drugačni obliki. Tudi učenci naše šole so skupaj s svojimi starši, brati in sestrami, vsak na svoj način obeležili ta dan. Mize so se šibile od slovenskega medu, mleka in kruha; manjkalo ni niti slovenskih jabolk. Ob tej priložnosti so učenci izdelovali tudi čebelice, risali na temo slovenski tradicionalni zajtrk,… Na spodnji povezavi najdete video zapis, kako so petkov dogodek doživljali učenci 2. a razreda; razredničarka Monika Pajič je otroško ustvarjanje strnila v krajšem filmčku.

https://www.youtube.com/watch?v=io7uIW0JY2k&feature=youtu.be

Učiteljica nemškega jezika, Lidija Pelcl Mes, pa se je s svojimi učenci pri uri nemščine prav tako pogovarjala o tradicionalnem slovenskem zajtrku – kolaž pogrinjkov učencev nemškega jezika pa se nahaja na spodnji povezavi: http://pasch.splet.arnes.si/2020-2021/

Petkov pouk na daljavo se je v petih razredih in na celotni predmetni stopnji nadaljeval v duhu Šolskega parlamenta. Razmišljali so na temo Moja poklicna prihodnost. Nastali so zelo zanimivi izdelki, tako risbe kot tudi zapisi.

Taj Tivadar, učenec 5. a razreda, bi rad postal risar. Glede na poslano risbo, menim, da ga čaka zelo lepa in kreativna kariera.

Učenci so svoji domišljiji dali prosto pot, razmišljali o svoji poklicni prihodnosti,… in kot je zapisala ena od učenk šestega razreda – “…nič ne obljubim. Samo sledi svojim sanjam.”……

………….še nekaj izdelkov učencev 6. razreda.


Meniva, da je v teh trenutkih izjemno dobrodošlo, da se z otroci pogovarjamo prihodnosti, o tem kaj bi lahko in kaj si želijo enkrat v življenju početi.

Vse dobro vam želiva in zdravi ostante.

#TuSvaZaVas

Psihologinja TamaRa in pedagog Andrej

Aktivnosti svetovalne službe v času izobraževanja na daljavo

Lepo pozdravljeni učenke, učenci in starši učencev Osnovne šole Beltinci.

S pričetkom sledečega tedna boste vsi učenci naše šole vključeni v izobraževanje na daljavo. Spet bo zaživela Svetovalnica psihologinje Tamare in pedagoga Andreja  (http://psiholog.splet.arnes.si/), za vas pa bova dosegljiva tudi na e-naslovih oz. na telefonu: tamara.repic@osbeltinci.si, telefon 041 608 455 in andrej.lainscek@osbeltinci.si, telefon 041 963 752. Pomoč ponujava tako vam, učenci, kot tudi vam, spoštovani starši.

V nadaljevanju zapisa vam posredujeva še del okrožnice Ministrstva za izobraževanje, šport in znanost z dne 5. nov. 2020; zapisanih je kar nekaj naslovov in telefonskih številk, kamor se prav tako lahko obrnete po pomoč.

Okrožnica Ministrstva za izobraževanje, šport in znanost

Glede na trenutne razmere se lahko iz različnih razlogov poveča stiska posameznika. Ob tem žal niso izvzeti niti otroci, na nas odraslih pa je, da jim pomagamo. Pomembno je, da se o težavah spregovori čim prej in poišče ustrezna pomoč. Zato je treba otroke spodbujati, da o stiskah spregovorijo z odraslimi, ki jim zaupajo. Svetujemo vam, da vaše učence prijazno spomnite, da ste jim ob morebitnih stiskah, kljub fizični distanci, na šoli vedno pripravljeni prisluhniti in pomagati. Sporočite jim, da se tako kot doslej v primeru morebitne stiske za pomoč lahko obrnejo na šolo, na osebo, ki ji zaupajo. To je lahko razrednik, posamezni učitelj, svetovalna delavka, ravnatelj, morda katerakoli druga oseba na šoli. Ključno je, da gre za osebo, ki ji otrok zaupa.

Ker pa resnost stisk in situacij včasih presega naše znanje in sposobnosti, je bil na nacionalnem nivoju pripravljen zbirnik ukrepov in virov pomoči, posamezniki (otroci, mladostniki ali odrasli) in organizacije pa jih lahko najdete na spletni strani https://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocjadusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne. Gre za ažuren seznam strokovno usposobljenega osebja in preverjenih programov, ki ga je pripravil NIJZ, koordinator za duševno pomoč v stiski v času SARS-CoV-2 krize.

Med njimi posebej izpostavljamo enotno brezplačno kontaktno številko za pomoč v duševni stiski 080 51 00, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu. Prav tako je na voljo TOM telefon za otroke in mladostnike na 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro, svetovalnice za psihološko pomoč Posvet, ki osebam v duševni stiski omogočajo pogovore po telefonu ali videu na 031 704 707 in 031 778 772 vsak delovni dan med 8. in 18. uro, terapevti Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, dosegljivi na telefonski številki 01 600 93 26 vsak dan od 16. do 20. ure, Klic v duševni stiski na 01 520 99 00 vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj in zaupna telefona Samarijan in Sopotnik na 166 123, dosegljiva 24 ur na dan.

Dodatna pomoč je dosegljiva pri lokalnih zdravstvenih domovih, v sklopu katerih delujejo Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centri za krepitev zdravja in Zdravstveno-vzgojni centri, kontakte in delavni čas pa najdete na zgoraj omenjeni povezavi.

V primeru nasilja se posamezniki lahko obrnejo na Društvo SOS na telefonu 031 699 333 (od 9h do 15h), 080 11 55 (od 12h do 18h) in na drustvo-sos@drustvo-sos.si ali na Društvo za nenasilno komunikacijo na 031 770 120 (LJ) in 031 546 098 (KP), vsak dan od 8. do 20. ure. Za splošna vprašanja glede korona virusa, tolmačenja odlokov, omejitev in napotitve na morebitne druge strokovnjake je bil ponovno vzpostavljen tudi klicni center 080 14 04, ki deluje vsak delavnik med 8. in 20. uro. Na vprašanja odgovarjajo študenti višjih letnikov medicine ob podpori strokovnjakov z različnih področij.

In tako kot sva vedno rekla ob koncu najinih zapisov … #TuSvaZaVas

 Vse dobro želiva in zdravi ostante.

Psihologinja Tamara in pedagog Andrej